شرکت همایش آرا مسئولیت ارائه خدمات تخصصی و جامعی را جهت طراحی، سازماندهی و مدیریت رویدادهای مختلف نظیر برپایی نمایشگاه های تجاری، سمینارهای موضوعی و تخصصی و برگزاری کارگاه های آموزشی را در داخل و خارج کشور برعهده دارد. این شرکت در زمینه اجراء و مدیریت برخی از بزرگترین همایش های داخلی و خارجی کشور از تجربیات چشمگیری برخوردار است و با حصول نتایج ارزنده به دریافت جوایز، لوح تقدیر و سپاس از جانب شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی مفتخر می باشد.

این شرکت خدمات تخصصی خود را در زمینه های ذیل ارایه می نماید:
* برپایی همایش ها و سمینارهای اقتصادی، علمی، بازرگانی و صنعتی در موضوعات روز کشور
* برپایی نمایشگاههای تخصصی برای سازمانها، وزارتخانه ها و شرکت ها
* برگزاری دوره های تخصصی آموزشی و کارگاهی در داخل و خارج از کشور
* برگزاری تورهای صنعتی، اقتصادی و بازرگانی از کشورهای خارجی به ایران و بالعکس
* روابط عمومی، بسترسازی و پوشش خبری بسیار وسیع و مناسب در رسانه های جمعی داخلی و خارجی
* ارائه مشاوره برای حضور مؤثر در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی
* انجام کلیه امور تبلیغاتی تخصصی در رابطه با موضوعات فوق